لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس
 • ابتدا نرم افزارexe را دانلود نمائید.
 • با توجه به اینکه از طریق CommandPrompt می خواهیم به آن دسترسی داشته باشیم در مسیری آن را قرار دهید که دسترسی به آن ساده باشد.
 • از طریق گزینه آیکن ویندوز+ R پنجره Run را باز کنید و سپس کلمه cmd را تایپ و در نهایت گزینه Ok را انتخاب نمائید.
ارتباط نودیسک با cmd
ارتباط با نودیسک
 • از پنجره باز شده به مسیر فایل exe بروید.

دستور زیر را اجرا و سپس گزینه Enter را بزنید.

				
					mc alias set <configName> <URL> <ACCESS_KEY> <SECRET_KEY>
mc alias set nodisk s3.nodrive.ir kxpwJBHBHas WKt2uQXwD1

				
			
 • گزینه <configName> می بایست یک نام انتخاب نمائید و از طریق فراخوانی این نام، دستورات بعدی را انجام می دهید.
 • گزینه <URL> نام آدرس الکترونیکی سامانه وب می باشد که از طریق آن وارد سامانه تحت وب می شوید مانند : s3-console.nodrive.ir دقت کنید می بایست جهت درج این آدرس قسمت -console را از آدرس حذف نمائید و به nodrive.ir تغییر دهید.
 • گزینه <ACCESS_KEY> درج اطلاعات از قبل ایجاد مربوط به کلید دسترسی (ایجاد کلید دسترسی (Access Key))
 • گزینه <SECRET_KEY> درج اطلاعات از قبل ایجاد مربوط به کلید دسترسی (ایجاد کلید دسترسی (Access Key))

بخش اول : ارسال اطلاعات (Upload)

 • جهت ارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر مبدا بر روی فضای ذخیره سازی از دستور زیر استفاده نمائید.
				
					mc mirror <AddressLocal> <configName>/<bucketName> –watch
mc mirror d:\abrish\ nodisk/backup –watch

				
			
 • گزینه <AddressLocal> آدرسی دایرکتوری و یا فایلی است که در کامپیوتر محلی شما وجود دارد و میخواهید آن ها را به فضای ابری ارسال کنید.
 • گزینه <configName> نام انتخاب شده ای که در مرحله قبل درج نمودید.
 • گزینه <bucketName> نام ظرف ایجاد شده ای که در سامانه تحت وب ایجاد کرده اید و می خواهید اطلاعات در این ظرف ذخیره گردند. (ایجاد ظرف اصلی (Bucket))

بخش دوم : دریافت اطلاعات (Download)

 • جهت ارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر مبدا بر روی فضای ذخیره سازی از دستور زیر استفاده نمائید.
				
					mc mirror <configName>/<bucketName> <AddressLocal> –watch
mc mirror nodisk/backup c:\abrish\ –watch

				
			
 • گزینه <configName> نام انتخاب شده ای که در مرحله قبل درج نمودید.
 • گزینه <bucketName> نام ظرف ایجاد شده ای که در سامانه تحت وب ایجاد کرده اید و می خواهید اطلاعات ثبت شده در این ظرف را دریافت نمائید. (ایجاد ظرف اصلی (Bucket))
 • گزینه <AddressLocal> آدرسی دایرکتوری و یا فایلی است که در کامپیوتر محلی شما وجود دارد و میخواهید در مسیر اطلاعات را دریافت نمائید.

بخش سوم : ارسال و دریافت اطلاعات به صورت اتوماتیک

 • از دو دستور بالا برای برقراری ارتباط دو طرفه و یا همگام سازی می توان استفاده کرد.
 • فایل nodisk.bat را دانلود و آن را با Notepad ویرایش نمائید.
  • فقط ارسال اطلاعات به صورت اتوماتیک

نحوه تکمیل شده در بخش اول توضیح داده شده است

				
					@echo off
start /B mc mirror d:\nodisk\ abrish/abrishmain –watch

				
			
  • فقط دریافت اطلاعات به صورت اتوماتیک

نحوه تکمیل شده در بخش دوم توضیح داده شده است

				
					@echo off
start /B mc mirror abrish/abrishmain d:\nodisk\ --watch

				
			
  • فقط دریافت اطلاعات به صورت اتوماتیک
				
					@echo off
start /B mc mirror d:\nodisk\ abrish/abrishmain –watch
start /B mc mirror abrish/abrishmain d:\nodisk\ --watch

				
			
 • فایل دانلود شده و یا ایجاد شده را در مسیر فایلexe قرار دهید.
 • در صورت اجرای فایل bat تمامی اطلاعات از طریق کامپیوتر محلی و فضای ذخیره سازی ابری با هم همگام سازی می شوند.

بخش چهارم : انجام مراحل ارسال، دریافت و یا همگام سازی به صورت مخفی

 • فایل vbs را دانلود و در مسیر فایلmc.exe قرار دهید.
 • با اجرای این فایل با توجه به تنظیماتی که از قبل انجام داده اید سامانه اقدام به ارسال یا دریافت و هردو همزمان را به صورت مخفی انجام می دهد.

بخش پنجم : ارسال، دریافت و یا همگام سازی به صورت مخفی و اتوماتیک پس از ریست شدن ویندوز (Restart Windows)

 • به مسیر exe بروید.
 • بر روی فایل vbs راست کلیک کرده و گزینه “Send to” را انتخاب و در نهایت گزینه “ِDesktop (Create shortcut)” را انتخاب نمائید.
 • فایل ایجاد شده در دسکتاپ خود را کپی نمائید.
 • از طریق گزینه آیکن ویندوز+ R   پنجره Run را باز کنید و سپس کلمه shell:startup را تایپ و در نهایت گزینه Ok را انتخاب نمائید.
 • فایل کپی شده را در پنجره نمایش داده شده Paste (جایگزاری) نمائید.

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402