لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس
بسته پایه
بسته پایه

50۰ تومان

ماهانه

50 گیگ ماه اول رایگان
بهمراه ترافیک مصرفی
ماهیانه
هر گیگ 500 تومان
تا سقف 1000 گیگ
بسته اقتصادی
بسته اقتصادی

500 تومان

ماهانه

S3 Feauture
بهمراه ترافیک مصرفی
ماهیانه
هر گیگ 500 تومان
نامحدود
بسته حرفه ای
بسته حرفه ای

600 تومان

ماهانه

Pro Feauture
بهمراه ترافیک مصرفی
ماهیانه
هر گیگ 600 تومان
نامحدود