لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

بسته هدیه

 • میزان فضای ذخیره سازی : ۱ گیگ
 • گواهی ssl
 • قیمت 1 گیگ : رایگان
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

بسته پایه

 • فضای ذخیره سازی: ۵۰ گیگ
 • گواهی ssl
 • امکان ایجاد کاربر و تعیین سطح دسترسی
 • امکان افزایش حجم
 • امکان دانلود یک طرفه
 • قیمت هر گیگ ماهیانه: ۱۲۰۰ تومان
 • قیمت ۳ ماهه : ۱۸۰ هزار تومان
 • قیمت ۶ ماهه : ۳۴۲ هزار تومان (۵% تخفیف)
 • قیمت ۱۲ ماهه: ۶۴۸ هزار تومان (۱۰% تخفیف)

بسته شخصی

 • فضای ذخیره سازی: 1۵۰ گیگ
 • گواهی ssl
 • امکان ایجاد کاربر و تعیین سطح دسترسی
 • امکان افزایش حجم
 • امکان دانلود یک طرفه
 • قیمت هر گیگ ماهیانه: ۹۶۰ تومان
 • قیمت ۳ ماهه : ۴۳۲ هزار تومان
 • قیمت ۶ ماهه : ۸۶۴ هزار تومان
 • قیمت ۱۲ ماهه: ۱.۷۲۸.۰۰۰ تومان
20%OFF

بسته شرکتی

 • فضای ذخیره سازی: ۳۰۰ گیگ
 • گواهی ssl
 • امکان ایجاد کاربر و تعیین سطح دسترسی
 • امکان افزایش حجم
 • امکان دانلود یک طرفه
 • قیمت هر گیگ ماهیانه: ۷۲۰ تومان
 • قیمت ۳ ماهه : ۶۴۸ هزار تومان
 • قیمت ۶ ماهه : ۱.۲۹۶.۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۲ ماهه: ۲.۵۹۲.۰۰۰ تومان
40%OFF

بسته سازمانی

 • فضای ذخیره سازی: ۱۰۰۰ گیگ
 • گواهی ssl
 • امکان ایجاد کاربر و تعیین سطح دسترسی
 • امکان افزایش حجم
 • امکان دانلود یک طرفه
 • قیمت هر گیگ ماهیانه: ۴۸۰ تومان
 • قیمت ۳ ماهه : ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت ۶ ماهه : ۲.۸۸۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۲ ماهه: ۵.۷۶۰.۰۰۰ تومان
60%OFF

بسته اقتصادی

 • فضای ذخیره سازی: ۲۰۰۰ گیگ
 • گواهی ssl
 • امکان ایجاد کاربر و تعیین سطح دسترسی
 • امکان افزایش حجم
 • امکان دانلود یک طرفه
 • قیمت هر گیگ ماهیانه: ۳۶۰ تومان
 • قیمت ۳ ماهه :۲.۱۶۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت ۶ ماهه : ۴.۳۲۰.۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۲ ماهه: ۷.۹۲۰.۰۰۰ تومان
70%OFF
آیتکس 1402