لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس
بسته پایه
بسته پایه

120۰ تومان

ماهانه

50 گیگ ماه اول
بهمراه ترافیک مصرفی
ماهیانه
هر گیگ 1200 تومان
تا سقف 1000 گیگ
بسته اقتصادی
بسته اقتصادی

1000 تومان

ماهانه

S3 Feauture
بهمراه ترافیک مصرفی
ماهیانه
هر گیگ 1000 تومان
نامحدود
بسته حرفه ای
بسته حرفه ای

1000 تومان

ماهانه

Pro Feauture
بهمراه ترافیک مصرفی
ماهیانه
هر گیگ 1000 تومان
نامحدود