لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس
بسته پایه
بسته پایه

27۰,۰۰۰

تومان

۳ ماهه ۱۰۰ گیگ
بسته اقتصادی
بسته اقتصادی

۱,14۰,۰۰۰

تومان

۶ ماهه ۵۰۰ گیگ
بسته سازمانی
بسته سازمانی

4,18۰,۰۰۰

تومان

۱ ساله ۱۰۰۰ گیگ
تعداد GB 3 ماهه (تومان) 6 ماهه (تومان) یکساله (تومان)
50 ۱۸۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
100 ۲۷۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
200 ۴۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
300 ۴۹۰,۰۰۰ ۹۸۰,۵۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
400 ۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
500 ۵۷۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
600 ۶۹۰,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰
700 ۷۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۹۳۰,۰۰۰
800 ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰
900 ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۷۶۰,۰۰۰
۱۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۴,۱۸۰,۰۰۰