لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

گام 1

  • ابتدا گزینهآیکن ارسال اتوماتیک (ارسال اتوماتیک) را انتخاب نمائید.

گام 2

  • برای مشخص کردن مسیر جهت ارسال اتوماتیک اطلاعات گزینهfolder icon را انتخاب نمائید.
  • از پنجره باز شده شاخه مورد نظر خود را جهت تهیه پشتیبانی از اطلاعات انتخاب نمائید و در نهایت گزینه Select را انتخاب کنید.

گام 3

  • پس از مشخص کردن مسیر، تمامی اطلاعات در نرم افزار لیست شده و آماده ارسال اتوماتیک می باشد.

برای نمایش (باز کردن) مسیری که از قبل برای ارسال اتوماتیک مشخص کرده اید، کافی است گزینه folder iconرا انتخاب نمائید.

جهت ارسال اتوماتیک اطلاعات گزینهsend را انتخاب نمائید.

تذکر : در صورتی که فایل و یا دایرکتوری جدیدی در مسیر ارسال اتوماتیک اطلاعات ایجاد و یا کپی گردد. نرم افزار به صورت اتوماتیک آنها را به فضای ذخیره سازی نودیسک ارسال می نماید.

در صورتی که می خواهید ارسال اتوماتیک اطلاعات را متوقف نمائید گزینه send stop را انتخاب کنید.

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402