لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

پنهان سازی نرم افزار

  • روش اول : در هرقسمت از نرم افزار به صورت دلخواه راست کلیک نمائید و گزینه پنهان را انتخاب نمائید.
  • روش دوم : از روی صفحه کلید خود گزینه های Alt+F4 را انتخاب نمائید.
  • روش سوم : از قسمت نوار taskbar windows بر روی آیکن نودیسک راست کلیک کرده و گزینه پنهان را انتخاب نمائید.
  • روش سوم : از قسمت نوار taskbar windows بر روی آیکن نودیسک راست کلیک کرده و گزینه پنهان را انتخاب نمائید.

خروج از نرم افزار

  • در صورتی که صفحه نرم افزار در حالت غیر مخفی می باشد، در هرقسمت از نرم افزار به صورت دلخواه راست کلیک نمائید و گزینه بستن را انتخاب نمائید.
  • در صورتی که نرم افزار مخفی می باشد. از قسمت نوار taskbar windows بر روی آیکن نودیسک راست کلیک کرده و گزینه بستن را انتخاب نمائید.

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402