لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

گام 1

ابتدا نرم افزار WinSCP را دانلود نمائید.

پس از دانلود آن را انتخاب و اجرا نمائید.

گزینه “Install for all users (recommended)” را انتخاب نمائید.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 2

گزینه “Accept” را انتخاب نمائید.

گام 3

گزینه “Typical installation” و سپس گزینه “Next” را انتخاب نمائید.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 4

گزینه “Commander” را انتخاب نمائید.

گزینه “Next” را انتخاب نمائید.

گام 5

کمی صبر کنید تا نصب نرم افزار به پایان رسد.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 6

گزینه “Finish” را انتخاب نمائید.

گام 7

جهت تنظیمات و ارتباط با فضای ذخیره سازی ابری نودیسک گزینه “New Tab” را انتخاب کنید.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 8

از قسمت “File protocol” گزینه “WebDAV” را انتخاب نمائید.

از قسمت “Encryption” گزینه “TLS/SSL Implicit encryption” را انتخاب نمائید.

از قسمت “Host name” آدرس الکترونیکی فضای ذخیره سازی ابری نودیسک را درج نمائید. راهنمای دریافت آدرس Webdav

قسمت “Port number” را بر روی عدد 443 تنظیم کنید.

از قسمت “User name” نام کاربری را وارد نمائید.

از قسمت “Password” رمز عبور را وارد نمائید.

گام 9

گزینه “Advanced” را انتخاب کنید.

از پنجره باز شده گزینه “Connection” را انتخاب کنید و از قسمت “Timeouts” زمان منقضی شدن را 60 ثانیه انتخاب نمائید.

گزینه “OK” را انتخاب کنید.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 10

گزینه “Save” را انتخاب نمائید.

از پنجره باز شده یک نام برای تنظیمات خود درج و سپس گزینه “OK” را انتخاب نمائید.

در نهایت گزینه “Login” را انتخاب کنید.

گام 11

در صورتی که نام کاربری خود را ذخیره نکرده اید، آن را وارد نمائید و سپس گزینه “Ok” را انتخاب نمائید.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 12

در صورتی که رمزعبور خود را ذخیره نکرده اید، آن را وارد نمائید و سپس گزینه “Ok” را انتخاب نمائید.

گام 13

کمی صبر کنید تا نرم افزار به فضای ذخیره سازی ابری نودیسک متصل گردد.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 14

جهت بارگذاری (آپلود) اطلاعات بر روی فایل و اطلاعات مورد نظر در قسمت کامپیوتر محلی خود راست کلیک کرده و گزینه “Upload” را انتخاب نمائید.

گام 15

همانگونه که ملاحظه می کنید سامانه آماده ارسال می باشد. گزینه “OK” را جهت ارسال اطلاعات انتخاب نمائید.

ارتباط با winscp
ارتباط با winscp

گام 16

همانگونه که ملاحظه می کنید سامانه در حال ارسال اطلاعات به فضای ذخیره سازی ابری نودیسک می باشد. کمی صبر کنید تا اطلاعات ارسال گردد .

گام 17

جهت دریافت (دانلود) اطلاعات بر روی فایل و اطلاعات مورد نظر در قسمت فضای ذخیره سازی ابری راست کلیک کرده و گزینه “Download” را انتخاب نمائید.

ارتباط با winscp

همگام سازی اطلاعات (Synchronize) از نرم افزار WinSCP با سامانه نودیسک

تذکر : به هیچ عنوان این بخش جهت ارسال و دریافت اطلاعات پیشنهاد نمی گردد و در صورت هرگونه تنظیم اشتباه امکان حذف اطلاعات در فضای ذخیره سازی ابری و یا حتی حذف اطلاعات بر روی کامپیوتر محلی وجود دارد.

ارتباط با winscp

از منوی “Commands” گزینه “Synchronize” را انتخاب نمائید.

از قسمت “Local directory” مسیر کامپیوتر محلی را مشخص کنید.

از قسمت “Remote directory” آدرس الکترونیکی فضای ذخیره سازی ابری نودیسک را درج نمائید. راهنمای دریافت آدرس Webdav

سایر تنظیمات مربوطه را انجام دهید و درنهایت گزینه “OK” را انتخاب نمائید.

ارتباط با winscp

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402