لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

تذکر : این امکان برای بسته هدیه فعال نمی باشد.

غیر فعال کردن کاربر

گام 1

طبق تصویر از سمت راست صفحه سامانه گزینه مربوطه را انتخاب نمایید.

از کادر مربوطه گزینه “کاربران” را انتخاب نمایید.

گام 1 حذف کاربر
غیر فعال کردن کاربر در نودیسک

گام 2

ابتدا کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس طبق تصویر گزینه آیکم moreرا انتخاب کنید و از کادر مربوطه گزینه “غیرفعال کردن کاربر” را انتخاب کنید.

فعال کردن کاربر

گام 1

طبق تصویر از سمت راست صفحه سامانه گزینه مربوطه را انتخاب نمایید.

از کادر مربوطه گزینه “کاربران” را انتخاب نمایید.

گام 1 حذف کاربر
فعال کردن کاربر در نودیسک

گام 2

ابتدا طبق تصویر، گزینه “کاربران غیرفعال شده است” را انتخاب کنید.

کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس طبق تصویر گزینه آیکم moreرا انتخاب کنید و از کادر مربوطه گزینه “کاربر را فعال کنید” را انتخاب کنید.

آیتکس 1402