لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

در پنل فضای ابری نودیسک می توانید فایل ها و پوشه های خود را به روش های متفاوتی مرتب سازی کنید:

مرتب سازی بر اساس تاریخ

با انتخاب گزینه “تاریخ” ابتدا تاریخ و ساعت درج شده به صورت نزدیک ترین ساعت و تاریخ با ساعت و تاریخ جاری مرتب می شوند و در صورت انتخاب مجدد ساعت و تاریخ به صورت دورترین تاریخ به ساعت و تاریخ جاری مرتب می شوند.

مرتب یازی براساس تاریخ
مرتب سازی براساس اندازه

مرتب سازی بر اساس اندازه

با انتخاب گزینه “اندازه” ابتدا حجم فایل و پوشه به صورت صعدوی بیشترین و در صورت انتخاب مجدد حجم به صورت نزولی کمترین مرتب می شود.

مرتب سازی بر اساس نام

با انتخاب گزینه “نام” ابتدا عناوین به صورت حروف الفبایی صعدوی (A تا Z) و در صورت انتخاب مجدد عناوین به صورت نزولی (Z تا A) مرتب می شوند.

آیتکس 1402