لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

در پنل فضای ابری نودیسک می توانید فایل ها و پوشه های خود را به روش های متفاوتی مرتب سازی کنید:

مرتب سازی بر اساس تاریخ

با انتخاب گزینه “تاریخ” ابتدا تاریخ و ساعت درج شده به صورت نزدیک ترین ساعت و تاریخ با ساعت و تاریخ جاری مرتب می شوند و در صورت انتخاب مجدد ساعت و تاریخ به صورت دورترین تاریخ به ساعت و تاریخ جاری مرتب می شوند.

مرتب سازی براساس تاریخ
مرتب سازی براساس اندازه

مرتب سازی بر اساس اندازه

با انتخاب گزینه “اندازه” ابتدا حجم فایل و پوشه به صورت صعدوی بیشترین و در صورت انتخاب مجدد حجم به صورت نزولی کمترین مرتب می شود.

مرتب سازی بر اساس نام

با انتخاب گزینه “نام” ابتدا عناوین به صورت حروف الفبایی صعدوی (A تا Z) و در صورت انتخاب مجدد عناوین به صورت نزولی (Z تا A) مرتب می شوند.

مرتب سازی اطلاعات در نودیسک

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402