لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

جهت مدیریت بهتر در زمان، در صورتی که تعداد فایل های انتخابی زیاد و موردی می باشد. می توانید از این قابلیت جهت انتخاب موارد استفاده نمائید.

مواردی که در کنار هم می باشند و می خواهید به صورت یکجا انتخاب نمائید. در ابتدا نخستین فایل و یا شاخه خود را انتخاب نمائید و سپس گزینه “فعالیت ها” و سپس گزینه “محدودیت فایل را انتخاب کنید” و یا ” Select file range” را انتخاب نمایید.

حال به انتهای آخرین فایل و یا پوشه مورد نظر رفته و آن را انتخاب نمائید. مشاهده می کنید تمامی موارد بین فایل ابتدایی و انتهایی همگی انتخاب می شوند. به همین ترتیب می توانید نسبت به انتخاب فایل و پوشه به صورت موردی اقدام نمائید.

انتخاب دسته ای فایل ها

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402