لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

نکته : ابتدا می بایست تنظیمات دوره ای تهیه پشتیبانی اطلاعات در Server SQL را انجام دهید.

گام 1

وارد نرم افزار Microsoft SQL Server Managment Studio شوید.

بکاپ از پایگاه داده

گام 2

ابتدا باید گزینه ” SQL Server Agent” فعال باشد. در غیر اینصورت جهت فعال کردن این سرویس :

  • وارد “Control Panel” شوید و گزینه “Administrative Tools” را انتخاب و در نهایت گزینه “Services” را اجرا نمائید.
  • گزینه “SQL Server Agent” را انتخاب و سپس روی آن راست کلیک و گزینه “Properties” را انتخاب کنید.
  • از قسمت “Startup type” گزینه “Automatic” را انتخاب نمائید.
  • در نهایت گزینه “Start” را انتخاب و گزینه “OK” را انتخاب نمائید.

بر روی گزینه ” SQL Server Agent” راست کلیک کرده و از قسمت “New” گزینه “Job” را انتخاب نمائید.

گام 3

گزینه “General” را انتخاب و یک نام در قسمت “Name” وارد نمائید.

بکاپ از پایگاه داده
بکاپ از پایگاه داده

گام 4

به بخش “Step” رفته و گزینه “New” را انتخاب کنید.

گام 5

برای “Step name” یک نام انتخاب کنید.

از قسمت “Database” نام پایگاه داده مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

Query مربوط به تهیه نسخه پشتیبان را در قسمت “Command” وارد نمائید.

گزینه “OK” را انتخاب نمائید.

بکاپ از پایگاه داده
				
					DECLARE @NodiskBackupPath NVARCHAR(500)
DECLARE @DatabaseName NVARCHAR(128)
DECLARE @FileName NVARCHAR(500)
DECLARE @TimeStamp NVARCHAR(20)
SET @DatabaseName = '<DBName>'
SET @NodiskBackupPath = '<AddressCloud>'
SET @TimeStamp = REPLACE(REPLACE(CONVERT(NVARCHAR(20), GETDATE(), 120), '-', ''), ' ', '_')
SET @TimeStamp = REPLACE(REPLACE(@TimeStamp, ':', ''), '.', '')
SET @FileName = @NodiskBackupPath + @DatabaseName + '_' + @TimeStamp + '.bak'
BACKUP DATABASE @DatabaseName TO DISK = @FileName

				
			
بکاپ از پایگاه داده

گام 6

به بخش “Schedules” رفته و گزینه “New” را انتخاب کنید

گام 7

از قسمت “Name” یک نام انتخاب کنید.

بکاپ از پایگاه داده
بکاپ از پایگاه داده

گام 8

از قسمت “Frequency” نوع نحوه تهیه پشتیبان (روزانه/ هفتگی/ ماهانه) را انتخاب نمائید.

ساعت شروع شدن تهیه پشتیبان را از قسمت “Daily frequency” مشخص نمائید.

از قسمت “Duration” مشخص نمائید که این پشتیبانی همیشه ادامه داشته باشد “No end date” و یا در تاریخی به پایان برسد “End data”.

گزینه “OK” را انتخاب نمائید.

در صورتی که هم اکنون می خواهید یک نسخه پشتیبان تهیه کنید وارد قسمت ” SQL Server Agent” شوید و از قسمت “Jobs” نام مورد نظر را انتخاب و بر روی آن راست کلیک کنید.

گزینه “Start Job at Step …” را انتخاب نمائید تا کار ایجاد شده اجرا گردد. لطفا صبر نمائید تا در نهایت قسمت “Execute job backup” به حالت تبدیل شود.

اکنون نسخه پشتیبان تهیه شده از پایگاه داده SQL Server بر روی فضای ذخیره سازی ابری نودیسک ذخیره گردید و به صورت اتوماتیک با توجه به دوره و بازه مشخص شده این پشتیبانی به صورت اتوماتیک صورت می گیرد.

پشتیبان گیری از پایگاه داده

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402