لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

تذکر : این امکان برای بسته هدیه فعال نمی باشد.

گام 1

طبق تصویر از سمت راست صفحه سامانه، گزینه مربوطه را انتخاب نمایید

چند حرف از نام کاربر مورد نظر خود را درج نمایید تا فیلتر صورت پذیرد.

جستجوی کاربر در نودیسک